Vello
Cárcere

+

 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - 8
 - 9
 - 10

2017
CREUSeCARRASCO
Juan Creus / Covadonga Carrasco
Belén Salgado, Bárbara Mesquita, Laura Coladas, Nuria Casais, Cristina Canto, Elisa Moreira, Celsa Pesqueira, Sara Escudero, Alicia Balbás, Elena Junquera // Colaboradores

Félix Suárez // Estructura / Dirección de ejecución

Isabel Francos // Ingeniera

José Luís García // Medición

Francisco Hervés // Arqueología

Concello de Lugo // Promotor

Luís Díaz Díaz // Fotografía

estudiocaravana